Rreth nesh

Misionit: Të ndihmojë në përmirësimin e kushteve të jetesës së komuniteteve më të varfra në Kosovë, duke siguruar strehim, infrastrukturë, si dhe hulumtime në fushën e qeverisjes lokale. Vizioni:Të lehtësohet krijimi i një Kosove më të mirë, ku të gjithë qytetarët kanë qasje në shërbimet themelore siç janë strehimi i përshtatshëm dhe shërbimet komunale të përparuara.