News

Developing Together ka ndihmuar shtatë komuna në përpilimin e programeve Trevjeçare për Banim si pjesë e projektit të BE’së “Banimi, e drejtë themelore njerëzore.

09.10.2017

Developing Together ka ndihmuar shtatë komuna në përpilimin e programeve Trevjeçare për Banim si pjesë e projektit të BE’së “Banimi, e drejtë themelore njerëzore. Komunat janë: Prishtina, Peja, Gjilani, Deçani, Novobrda, Fushë Kosova dhe Ranillugu. Këto komuna tash janë më të gatshme që të ndihmojnë familjet të cilat kanë nevojë për Banim Social.më shumë

Debat i organizuar nga FES dhe DT

19.09.2017

Debat i organizuar nga FES dhe DT lidhur me funksionalitetin e Ndermarrjeve Publike ne Prishtinemë shumë

Takim në mes të Komunës së Prishtinës dhe Developing Together

04.08.2017

Takim në mes të Komunës së Prishtinës dhe Developing Together për hartimin e Programit Trevjeçar për Banim në Prishtinë.më shumë

Instituti i Qeverisjes lokale i Kosovës ka organizuar një punëtori me pesë komuna të Kosovës.

27.07.2017

instituti i Qeverisjes Lokale i Kosovës ka organizuar një punëtori me pesë komuna të Kosovës. Ndër çështjet e tjera, u diskutua për mirëmbajtjen e hapësirave të përbashkëta në banesat ne bashkepronesi . Kjo temë u mbulua nga Developing Togethermë shumë

Developing Together dhe KAAD kanë organizuar një vizitë studimore në Kroaci

30.06.2017

Developing Together dhe KAAD kanë organizuar një vizitë studimore në Kroaci / Zagreb si pjesë e projektit të financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Delegacioni i Kosovës përbëhet nga MMPH, Komuna e Prishtinës dhe Shoqëria Civile. Çështjet që lidhen me problemin e strehimit po diskutohen me theks të veçantë në shkëmbimin e përvojave midis dy vendeve.më shumë

previous

1-5 Nga 12

next