News

Banimi për të Gjithë

18.11.2018

DT ka përfunduar me sukses projektin “Banimi për të gjithë” me objektivë të kontribuojë në përmirësimin e gjendjes së Banimit Social në Kosovë. Banimi Social është njëra ndër temat të cilat nuk janë duke u trajtuar si duhet nga komunat e Kosovës. Në të shumtën e rasteve komunat ju ndihmojë familjeve në nevojë për strehim në mënyrë ad-hoc (aty për aty) pa ndonjë planifikim të duhur.më shumë

Me date 30 Gusht 2018 Komuna e Klines në bashkepunim me OJQ Developing Together ka mbajtur një tubim me qytetare të Klines

11.09.2018

Me date 30 Gusht 2018 Komuna e Klines në bashkepunim me OJQ Developing Together ka mbajtur një tubim me qytetare të Klines me temen e banimit social në kuader të projektit “Banimi për të gjithe”. Të pranishem kanë qene rreth 30 qytetare por edhe përfaqesues te Komunes së Klines perfshi edhe kryetarin e Klines.më shumë

Me datë 31 Gusht 2018 Komuna e Drenasit në bashkëpunim me OJQ Developing Together ka mbajtur një tubim me qytetarë të Drenasit

11.09.2018

Me datë 31 Gusht 2018 Komuna e Drenasit në bashkëpunim me OJQ Developing Together ka mbajtur një tubim me qytetarë të Drenasit me temën e banimit social në kuadër të projektit “Banimi për të gjithë”. Të pranishëm kanë qenë rreth 40 qytetarë por edhe përfaqësues të Komunës së Drenasit përfshi edhe kryetarin e Drenasit.më shumë

Developing Together Bashkëpunon me Komunën e Vushtrrisë në fushën e Banimit Social

29.08.2018

Developing Together Bashkëpunon me Komunën e Vushtrrisë në fushën e Banimit Socialmë shumë

Baza e te Dhenave ,per Banim Social

29.12.2017

Developing Together së bashku me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) kanë realizuar Bazën e të Dhënave për Banim Social. Tash të gjitha komunat e Kosovës kanë mundësi që të i regjistrojnë përfituesit për Banim Social. Softueri e bën poentimin automatik të aplikuesve ku MMPH do të ketë qasje të përhershme. E falënderojmë Bashkimin Evropian për financimin e këtij projekti. E falënderojmë kompaninë Cacttus për realizimin teknik të këtij softueri.më shumë

previous

1-5 Nga 17

next