News

Baza e te Dhenave ,per Banim Social

29.12.2017

Developing Together së bashku me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) kanë realizuar Bazën e të Dhënave për Banim Social. Tash të gjitha komunat e Kosovës kanë mundësi që të i regjistrojnë përfituesit për Banim Social. Softueri e bën poentimin automatik të aplikuesve ku MMPH do të ketë qasje të përhershme. E falënderojmë Bashkimin Evropian për financimin e këtij projekti. E falënderojmë kompaninë Cacttus për realizimin teknik të këtij softueri.më shumë

Developing Together ka ndihmuar shtatë komuna në përpilimin e programeve Trevjeçare për Banim si pjesë e projektit të BE’së “Banimi, e drejtë themelore njerëzore.

09.10.2017

Developing Together ka ndihmuar shtatë komuna në përpilimin e programeve Trevjeçare për Banim si pjesë e projektit të BE’së “Banimi, e drejtë themelore njerëzore. Komunat janë: Prishtina, Peja, Gjilani, Deçani, Novobrda, Fushë Kosova dhe Ranillugu. Këto komuna tash janë më të gatshme që të ndihmojnë familjet të cilat kanë nevojë për Banim Social.më shumë

Debat i organizuar nga FES dhe DT

19.09.2017

Debat i organizuar nga FES dhe DT lidhur me funksionalitetin e Ndermarrjeve Publike ne Prishtinemë shumë

Takim në mes të Komunës së Prishtinës dhe Developing Together

04.08.2017

Takim në mes të Komunës së Prishtinës dhe Developing Together për hartimin e Programit Trevjeçar për Banim në Prishtinë.më shumë

Instituti i Qeverisjes lokale i Kosovës ka organizuar një punëtori me pesë komuna të Kosovës.

27.07.2017

instituti i Qeverisjes Lokale i Kosovës ka organizuar një punëtori me pesë komuna të Kosovës. Ndër çështjet e tjera, u diskutua për mirëmbajtjen e hapësirave të përbashkëta në banesat ne bashkepronesi . Kjo temë u mbulua nga Developing Togethermë shumë

previous

1-5 Nga 13

next