News

Debat i organizuar nga FES dhe DT

19.09.2017

Debat i organizuar nga FES dhe DT lidhur me funksionalitetin e Ndermarrjeve Publike ne Prishtinemë shumë

Takim në mes të Komunës së Prishtinës dhe Developing Together

04.08.2017

Takim në mes të Komunës së Prishtinës dhe Developing Together për hartimin e Programit Trevjeçar për Banim në Prishtinë.më shumë

Instituti i Qeverisjes lokale i Kosovës ka organizuar një punëtori me pesë komuna të Kosovës.

27.07.2017

instituti i Qeverisjes Lokale i Kosovës ka organizuar një punëtori me pesë komuna të Kosovës. Ndër çështjet e tjera, u diskutua për mirëmbajtjen e hapësirave të përbashkëta në banesat ne bashkepronesi . Kjo temë u mbulua nga Developing Togethermë shumë

Developing Together dhe KAAD kanë organizuar një vizitë studimore në Kroaci

30.06.2017

Developing Together dhe KAAD kanë organizuar një vizitë studimore në Kroaci / Zagreb si pjesë e projektit të financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Delegacioni i Kosovës përbëhet nga MMPH, Komuna e Prishtinës dhe Shoqëria Civile. Çështjet që lidhen me problemin e strehimit po diskutohen me theks të veçantë në shkëmbimin e përvojave midis dy vendeve.më shumë

Fasadat e Solitereve në Ulpian

21.06.2017

Fasadat e Solitereve në Ulpian dhe ndërtesa të ngjashme duhet të analizohen nga ekspertët që do të krijohen nga institucionet përkatëse nëse ato mund të shkaktojnë rrezik për përhapjen eventuale të zjarrit. Kjo u theksua në Programin e mëngjesit në RTK nga drejtori i DT Driton Tafallari (video postuar më parë)më shumë

previous

6-10 Nga 16

next