News

Developing Together dhe KAAD kanë organizuar një vizitë studimore në Kroaci

30.06.2017

Developing Together dhe KAAD kanë organizuar një vizitë studimore në Kroaci / Zagreb si pjesë e projektit të financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Delegacioni i Kosovës përbëhet nga MMPH, Komuna e Prishtinës dhe Shoqëria Civile. Çështjet që lidhen me problemin e strehimit po diskutohen me theks të veçantë në shkëmbimin e përvojave midis dy vendeve.më shumë

Fasadat e Solitereve në Ulpian

21.06.2017

Fasadat e Solitereve në Ulpian dhe ndërtesa të ngjashme duhet të analizohen nga ekspertët që do të krijohen nga institucionet përkatëse nëse ato mund të shkaktojnë rrezik për përhapjen eventuale të zjarrit. Kjo u theksua në Programin e mëngjesit në RTK nga drejtori i DT Driton Tafallari (video postuar më parë)më shumë

Siguria kundër fatkeqësive në ndërtes

14.06.2017

OJQ-jaDeveloping Together (DT) po merret me çështjet e strehimit në Kosovë për disa vite. Pas një studimi mbi gjendjen e ndërtesave në bashkëpronësi në Prishtinë ku jetojnë më shumë se gjysma e banorëve të përgjithshëm të Prishtinës, DT arriti në përfundimin se gjendja e funksionimit dhe mirëmbajtjes së ndërtesave në Prishtinë është shumë shqetësuese (në disa raste alarmante). Në asnjë prej strukturave të ndërtesave të hetuara të parapara me ligjin "Ndërtesat e bashkëpronësisë 04 / L - 134" nuk funksionojnë dhe në pothuajse të gjitha ndërtesat organizimi i banorëve është mjaft kaotik dhe i pa strukturuar. Një nga çështjet më shqetësuese në këto ndërtesa është faktin se daljet emergjente nuk funksionojnë në rastet e fatkeqësive të ndryshme (zjarri, tërmeti, përmbytjet). Në shumë ndërtesa nuk ka shkallë emergjente ose shkallët ekzistuese mbeten të papërshtatshme për shkak të mungesës së mirëmbajtjes ose janë të mbyllura. Sistemet zjarrfikëse (hyrje) nëpër hyrjet e ndërtesave janë jashtë funksionit (mungesa e tubave fleksibël, pa ujë në hidrante) ose asnjë sistem zjarri. Pas rastit të zjarrit në një nga ndërtesat në Londër, DT është mjaft i shqetësuar se një zjarr eventual në godinat e godinave mund të ketë pasoja katastrofike për ne.DT kërkon nga niveli lokal dhe qendror që të adresojë urgjentisht çështjen e funksionalizimit të ligjit të ndërtesave në bashkëpronësi, me fokus të veçantë në çështjen e sigurisë së banorëve kundër fatkeqësive eventuale.më shumë

Takim me Komunën e Prishtinës

14.06.2017

Developing Together (DT) bashkëpunon me komunën e Prishtinës për krijimin e Programit të Strehimit Trevjeçar. Takim me Drejtorinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale të Prishtinës, z. Arben Vitia dhe z. Nazim Cakolli. Projekt i financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.më shumë

Developing Together (DT) nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH)

06.06.2017

Developing Together (DT) nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), Sekretarin e Përhershëm z. Arben Çitaku. MMPH dhe DT do të bashkëpunojnë në fushën e Strehimit Social në Kosovë si pjesë e projektit të financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.më shumë

previous

6-10 Nga 13

next