Takim në mes të Komunës së Prishtinës dhe Developing Together

Takim në mes të Komunës së Prishtinës dhe Developing Together për hartimin e Programit Trevjeçar për Banim në Prishtinë. Ky bashkëpunim është pjesë e projektit "Strehimi, një e drejtë themelore njerëzore" e financuar nga Bashkimi Evropian.
Prapa