Debat i organizuar nga FES dhe DT

Debat i organizuar nga FES dhe DT lidhur me funksionalitetin e Ndermarrjeve Publike ne Prishtine
Prapa