Baza e te Dhenave ,per Banim Social

Developing Together së bashku me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) kanë realizuar Bazën e të Dhënave për Banim Social. Tash të gjitha komunat e Kosovës kanë mundësi që të i regjistrojnë përfituesit për Banim Social. Softueri e bën poentimin automatik të aplikuesve ku MMPH do të ketë qasje të përhershme. E falënderojmë Bashkimin Evropian për financimin e këtij projekti. E falënderojmë kompaninë Cacttus për realizimin teknik të këtij softueri.
Prapa