Me datë 31 Gusht 2018 Komuna e Drenasit në bashkëpunim me OJQ Developing Together ka mbajtur një tubim me qytetarë të Drenasit

Me date 31 Gusht 2018 Komuna e Drenasit në bashkepunim me OJQ Developing Together ka mbajtur një tubim me qytetare te Drenasit me temen e banimit social në kuader të projektit “Banimi për të gjithe”. Te pranishem kane qenë rreth 40 qytetare por edhe përfaqesues te Komunes se Drenasit përfshi edhe kryetarin e Drenasit.
Prapa