Me date 30 Gusht 2018 Komuna e Klines në bashkepunim me OJQ Developing Together ka mbajtur një tubim me qytetare të Klines

Me date 30 Gusht 2018 Komuna e Klines në bashkepunim me OJQ Developing Together ka mbajtur një tubim me qytetare të Klines me temen e banimit social në kuader të projektit “Banimi për të gjithe”. Të pranishem kanë qene rreth 30 qytetare por edhe përfaqesues te Komunes së Klines perfshi edhe kryetarin e Klines.
Prapa