Me date 30 Gusht 2018 Komuna e Klines në bashkepunim me OJQ Developing Together ka mbajtur një tubim me qytetare të Klines

Back